Advokátní kancelář
Urban & Urban Vás vítá

AK Urban & Urban je středně velkou právní kanceláří poskytující komplexní právní služby ve všech oblastech práva od roku 2005 v Lanškrouně, od roku 2011 i v Praze a od letoška v Ústí nad Orlicí.

V současnosti v AK působí dva stálí advokáti a dva koncipienti. Dále je AK tvořena sekretariátem a administrativními pracovníky. AK ovšem úzce spolupracuje i s dalšími advokáty a odborníky, které poskytují specializované právní služby, jako jsou notářské kanceláře, kanceláře soudních exekutorů a společnosti zabývající se dražbami movitých i nemovitých věcí a rozhodčím řízením.

AK Urban & Urban byla založena v roce 2005 v Lanškrouně a postupně se stala díky vysoké kvalitě poskytovaných služeb vyhledávanou advokátní kanceláří nejen v tomto městě.

Díky nárůstu činnosti a klientely došlo v roce 2012 k otevření nové kanceláře v Ústí nad Orlicí.

Při řešení problémů klientů je cílem AK:

AK se při výkonu poskytovaných právních služeb důsledně řídí všemi povinnostmi, jež vyplývají ze stavovských povinností, vztahujících se k výkonu povolání advokáta v ČR, které jsou vydávány ČAK, jakož i etickými pravidly, které jsou komorou přijaty na základě členství ČR v EU, jako Kodex chování advokátů Evropských společenství.

 

copyright 2011 ak urban & urban | develop © 2011 schembera.cz | design © 2011 jewellphoto