AK Urban & Urban Vás vítá

AK Urban & Urban je středně velkou právní kanceláří poskytující komplexní právní služby ve všech oblastech práva.

V současnosti v AK působí dva stálí advokáti a dva koncipienti. Dále je AK tvořena sekretariátem a administrativními pracovníky. AK ovšem úzce spolupracuje i s dalšími advokáty a odborníky, které poskytují specializované právní služby, jako jsou notářské kanceláře, kanceláře soudních exekutorů a společnosti zabývající se dražbami movitých i nemovitých věcí a rozhodčím řízením.

AK se při výkonu poskytovaných právních služeb důsledně řídí všemi povinnostmi, jež vyplývají ze stavovských povinností, vztahujících se k výkonu povolání advokáta v ČR, které jsou vydávány ČAK, jakož i etickými pravidly, které jsou komorou přijaty na základě členství ČR v EU, jako Kodex chování advokátů Evropských společenství.

 

copyright 2011 ak urban & urban | develop © 2011 schembera.cz | design © 2011 jewellphoto